Till Innehållet
Sök på sidan

Hjälpmedel

Du kan låna hjälpmedel till stöd för din funktionsförmåga i vardagen.

I första hand säkerställer vi sådana hjälpmedel som är nödvändiga för dig i de mest centrala funktionerna i vardagslivet. Du får låna hjälpmedel kostnadsfritt för kortvarigt eller långvarigt bruk. Du behöver ingen remiss. 

Du kan få hjälpmedel från: 

Hjälpmedelstjänsterna fungerar med tidsbeställning. Ta kontakt då du behöver hjälpmedel och betalningsförbindelser till individuella hjälpmedel. Kolla din egen hälsovårdscentrals kontaktuppgifter och ringtider. 

Vårdartiklar, till exempel redskap för mätning av blodsocker eller CPAP-maskin för vård av sömnapné får du via vårdartikelutdelningen: 

Hygien, service och återlämning av hjälpmedel 

Du som lånar hjälpmedlet ansvarar för hygienen, medan hjälpmedelstjänsterna tar hand om eventuell service och reparationer. Kontakta hjälpmedelstjänsterna per telefon om ditt hjälpmedel håller på att gå sönder. 

Returnera hjälpmedlet till den hälsovårdscentral som lånat dig det. Du behöver inte boka tid för återlämning. Returnera hjälpmedlet så fort som möjligt då du inte längre behöver det, så kan vi ge det vidare till följande klient. Kontrollera serviceställets öppettider på förhand. 


Gör såhär

Ring hjälpmedelstjänsterna vid din hälsovårdscentral. 

Lovisa och Lappträsk hjälpmedelstjänster
tfn 0444 555 301, telefontid mån.–fre. 8–8.30 och 12–13
Öhmansgatan 4, ytterdörr C1

Borgå hjälpmedelstjänster
tfn 019 5600 412, telefontid mån.–tis., tors.–fre. kl. 8.30–10 och ons. kl. 13–14.30,
Askolins väg 1 C, vån. 4

Sibbo hjälpmedelstjänster
tfn 050 5222 799, telefontid mån., tis., tors., fre. kl. 8–9 
Övriga tider kan du lämna meddelande på svararen, så ringer vi upp dig.
Jussasvägen 14, bottenvåningen

Askola, Pukkila och Mörskom
Kontakta Askola hälsovårdscentral, tfn 040 7109245
Terveystie 1, 07500 Askola

Vi följer de nationella gemensamma principerna för utlåning av medicinska hjälpmedel (enbart på finska).