Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamheten är mångsidig verksamhet i grupp som ordnas på vardagar kl. 8–15. Dagverksamheten är avsedd för personer med nedsatt funktionsförmåga som behöver hjälp med de dagliga funktionerna.

Dagverksamheten syftar till att främja personens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Dagverksamhet beviljas för en bestämd tid, vanligtvis för en dag per vecka.

I Östra Nyland ordnar vi dagverksamhet i Askola, Lappträsk, Borgå och Sibbo.Telefonservice

Klienthandledning för äldre 019 560 0152

Tjänstetider

Vardagar kl. 9-14.30