Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Wilhelmina

Wilhelmina är en vårdenhet i Borgå avsedd för korttidsvård.

Wilhelmina är en enhet som stöder boende i hemmet. För kunder inom äldreomsorg och handikappservice erbjuder v korttidsvård, dagverksamhet, timvård på avdelningen och timvård i hemmet för närståendevårdtagare.

Vi stöder boende i hemmet och orken av den anhöriga eller närstående som deltar i vården av kunden på daglig basis. Hos oss arbetar yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården dygnet runt.

Wilhelminas kundrum har tillgängliga badrum. Rummen har en säng, ett nattduksbord och en garderob. Kunden kan ta med sina egna saker, till exempel en TV, radio eller fåtölj, om hen vill. Kunden tar också med sig egna kläder och läkemedel samt en aktuell lista över läkemedel som utarbetats av den vårdande enheten.

Gör så här

Du kan söka dig till alla Wilhelminas tjänster via den gemensamma klienthandledningen för äldre.

Telefonservice

Klienthandledning för äldre 019 560 0152

Korttidsvård 040 175 9222

Dagsverksamhet 040 489 9594

Servicetider

Vardagar kl. 9-15

Besöksadress

Askolins väg 1 F, 06100 Borgå (ingång via huvuddörren till Näse rehabiliteringscentrals avdelning 3, ner med hiss)