Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Kortvarig vård för äldre

Kortvarig vård är heldygnsomsorg för äldre som ges antingen tillfälligt eller periodvis enligt överenskommelse i förväg. Den kortvariga vården stödjer den äldre personens egna resurser och bidrar till att upprätthålla funktionsförmågan. Den kortvariga vården hjälper också den äldre personens närståendevårdare att orka i vardagen genom att ge denne möjlighet till egen tid.

I Östra Nyland ordnar vi kortvarig vård i Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgå och Sibbo.

Klienten kommer till den kortvariga vården enligt plan.

Telefonservice

Klienthandledning för äldre 019 560 0152

Tjänstetider

Vardagar kl. 9-14.30.