Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ändringar i hälsotjänsterna i Mörskom och Pukkila

Hälsostationstjänsterna i Mörskom överförs till Pukkila social- och hälsostation från och med 29.7.2024 till slutet av året, dvs. 31.12.2024. Akutmottagningen finns på samma sätt som tidigare i Askola.  

Munhälsovården i Mörskom och Pukkila fortsätter vid enheten i Askola fram till slutet av 2024.  

Beslut om ändringar i ordnandet av hälsostationstjänster och munhälsovård fattades av nämnden för ordnande av tjänster inom Östra Nylands välfärdsområde på sitt möte 5.6. Beslutsparagrafer som gällde hälsostationstjänster och munhälsovård justerades omedelbart, dvs. besluten trädde i kraft omedelbart.

Nämnden för ordnande av tjänster beslutade enhälligt att munhälsovården i Lappträsk inte överförs till Lovisa under perioden 6.6–31.12.2024.

Orsakerna är arbetarskyddet och rekryteringssvårigheterna 

Orsakerna till att hälsostationstjänsterna överförs är uppmärksamhet på personalens arbetarskydd och svårigheterna att rekrytera egen personal.  

Antalet besök på hälsomottagningarna i Mörskom och Pukkila var lågt år 2023. För närvarande sköts tjänsterna vid Mörskoms hälsomottagning helt och hållet av hyrd arbetskraft, eftersom det inte har gått att rekrytera fast anställd personal. Arbetssäkerheten är inte heller på önskad nivå, eftersom sjukskötaren har arbetat ensam största delen av arbetstiden i Mörskoms lokaler.

Avtal om överföring av palliativa centrums verksamheten till välfärdsområdesstyrelsen 

Nämnden för ordnande av tjänster inom Östra Nylands välfärdsområde beslutade också att föreslå välfärdsområdesstyrelsen att den godkänner ett avtal om överföring av verksamheten av HUS-sammanslutningens palliativa centrum i Borgå till Östra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2025.  

Nämnden godkände också Östra Nylands välfärdsområdes verksamhetsanvisning för familjevård. 

Övriga ärenden beslutade nämnden enligt dagordningen.  

Dagordning(förflyttning till en annan tjänst) 

Nyheten har korrigerats 7.6.2024 med information om beslutet om munhälsovård i Lappträsk och 10.6.2024 med datum för överföring av Mörskom hälsostationsstjänster.