Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 27.6.2024

Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelse beslutade på sitt sista möte före sommarpausen efter omröstning att upphäva nämnden för ordnande av tjänsters beslut 5.6.2024 (§ 69) och flyttar mun- och tandvården för befolkningen i Lappträsk till verksamhetsstället i Lovisa under perioden 1.7–31.12.2024, i enlighet med den beredning och den motivering som lagts fram för nämnden för ordnande av tjänster 5.6.2024 (§ 69).

Kevin Servin (sannf.)  föreslog att styrelsen går vidare enligt nämndens beslut och att munhälsovården förverkligas till slutet av året enligt nämndens beslut. Förslaget förlorade omröstningen med rösterna 12 – 3.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också efter omröstning upphäva nämnden för ordnande av tjänsters beslut 5.6.2024 (§ 70) och flyttar de mottagningstjänster som sköts med tidsbeställning måndag–tisdag och torsdag–fredag i Mörskom till hälsostationen i Askola under perioden 1.7– 31.12.2024 samt ordnar mottagningstjänster med en hälsovårdare eller en sjukskötare i Mörskom på onsdagar under perioden 1.7–31.12.2024.

Kristian Forsman (c.) föreslog att välfärdsområdets välfärdsområdesstyrelse fortsätter mottagningsservicen för den öppna hälsovården i Mörskom (läkare 2 dagar/vecka och sjukskötare 5 dagar / vecka ). Förslaget förlorade omröstningen med rösterna 13 – 2.

Dessutom antecknade välfärdsområdesstyrelsen för kännedom att Mörskom kommun 26.6.2024 har lämnat in en begäran om omprövning av nämnden för ordnande av tjänsters beslut 5.6.2024 § 70 Koncentration av hälsostationstjänsternas verksamhet för befolkningen i Mörskom och Pukkila.

Välfärdsområdets välfärdsområdesstyrelse valde ansvarsområdesdirektören för tjänster för äldre Kirsi Oksanen och resultatenhetschef Netta Mäkinen till tjänsteinnehavarrepresentanter i Östra Nylands välfärdsområdes äldreråd för den återstående mandattiden. 

Välfärdsområdesstyrelsen valde också  ansvarsområdesdirektören för familje- och socialtjänster Ilona Koskenniemi och resultatenhetschefen för tjänster för personer med funktionsnedsättning Maritta Koskinen till tjänsteinnehavarrepresentanter i Östra Nylands välfärdsområdes råd för personer med funktionsnedsättning för den återstående mandattiden och konstaterade att Mörskom kommuns enda representant i Östra Nylands välfärdsområdes råd för personer med funktionsnedsättning under den återstående mandatperioden är Hannele Käenaho-Virtala. 

De övriga ärendena beslutade eller antecknade välfärdsområdesstyrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.