Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 16.5.2024

Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelse beslutade på sitt möte 16.5.2024 inleda ett sex veckors samarbetsförfarande i enlighet med 4 och 7 § i samarbetslagen angående sådana eventuella åtgärder i programmet för balansering av ekonomin som kan ha konsekvenser för personalen.

Samarbetsförhandlingarnas resultat och ett beslutsförslag angående verkställandet av de behövliga åtgärderna läggs fram för behandling i välfärdsområdesstyrelsen när samarbetsförhandlingarna har avslutats.

De åtgärder som föreslås i produktivitetsprogrammet kan ha sådana konsekvenser för personalen som innebär att arbetsgivaren ska föra samarbetsförhandlingar med en sex veckors process. Ifall det till exempel sker ett byte av ort där arbetet utförs eller det som en följd av åtgärderna görs ändringar i arbetsavtalet eller tjänsteförordnandet, så betyder det att det tidigare arbetsavtalet eller tjänsteförordnandet sägs upp och att det upprättas ett nytt arbetsavtal eller tjänsteförordnande med nya anställningsvillkor. Den åtgärd som leder till ett förändrat arbetsavtal eller tjänsteförordnande tolkas ha skett av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker.

Åtgärdsförslag bereds för beslut i nämnden för ordnande av tjänster, välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige från och med juni. Vissa åtgärder kräver samarbetsförhandlingar och detta ska beaktas i beredningstidtabellen. 

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade beredningen av åtgärderna i produktivitetsprogrammet för kännedom.

Fakturering av uteblivande från icke-annullerade besök hos skötare

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att man med början 1.8.2024 tar i bruk en klientavgift för icke-avbokade besök hos skötare.

En avgift får tas ut om en klient eller klientens företrädare har bokat en mottagningstid för hälsovårdsservice och klienten utan godtagbart skäl och utan att ha avbokat tiden inte har kommit till mottagningen eller enheten i fråga vid bokad tid. Besöket ska avbokas föregående vardag senast kl. 12.00.

Vid Östra Nylands välfärdsområde har klienter fakturerats för icke-avbokade tider till läkar- eller tandläkarmottagning. Det har emellertid förekommit variation i fråga om fakturering för icke-avbokade besök hos skötare, allt efter tidigare praxis i kommunerna.

Dessutom beslutade välfärdsområdesstyrelsen föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar bevilja Satu Lindgren (saml +kd) och Jeanette Broman (saml. + kd) avsked från sitt uppdrag som ersättare i välfärdsområdesstyrelsen, och välja Satu Lindgren (saml. + kd) till ny personlig ersättare för ledamot Pia Nurme (saml. + kd) och Jeanette Broman (saml. + kd) till ny personlig ersättare för ledamot Nea Hjelt (saml. + kd) i välfärdsområdesstyrelsen.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar bevilja Petra Lind (sfp), Tove Munkberg (sfp) och Mikael Karlsson (sfp) avsked från sina uppdrag som ersättare i välfärdsområdesstyrelsen, samt välja nya personliga ersättare för välfärdsområdesstyrelsens ledamöter Mikaela Nylander (sfp), Patrik Björkman (sfp) och Lotte-Marie Stenman (sfp).

Också de övriga ärendena beslutade välfärdsområdesstyrelsen enligt föredragningslistan.