Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Beslut av nämnden för beredskap och säkerhet 14.5.2024

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för beredskap och säkerhet beslutade på sitt möte 14.5.2024 förelägga Korsmalmin Hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb fast vite på 125 000 euro (hundratjugofem tusen euro) eftersom vårdhemmet inte uppfyller de krav på utrymningssäkerhet som anges i 18 § i räddningslagen, och verksamhetsidkaren inte har skridit till åtgärder för att förbättra utrymningssäkerheten inom utsatt tid. En tidsfrist förelades fram till 28.2.2025, då huvudförpliktelsen ska vara uppfylld.

Byggnadens utrymningssäkerhet ska fås att överensstämma med den nivå som avses i 18 § i räddningslagen, vilket ska ske genom installation av en automatisk släckanläggning i byggnaden i enlighet med den plan för genomförande av utrymningssäkerheten som verksamhetsidkaren upprättat så att de boende ska kunna utrymma byggnaden säkert i fall av eldsvåda antingen självständigt eller assisterat. En automatisk släckanläggning släcker eller åtminstone begränsar en eldsvåda som håller på att bryta ut och möjliggör sålunda ökad tid för självständig utrymning eller assisterad utrymning genom personalens försorg.

Mötestidtabell för hösten 2024

Nämnden beslutade mötas hösten 2024 på tisdagar 20.8, 10.9, 1.10, 5.11 och 3.12.

Också de övriga ärendena beslutade nämnden enligt föredragningslistan.