Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för utveckling och samarbete 8.5

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för utveckling och samarbete samlades till möte onsdagen 8.5.2024.

En lägesbild av uppdateringen av programmet för egenkontroll

Nämnden för utveckling och samarbete förde en remissdebatt om ärendet och antecknade det uppdaterade programmet för egenkontroll för kännedom.

Sammanträdeskalender hösten 2024

Nämnden för utveckling och samarbete godkände sammanträdeskalendern för hösten.  Höstens sammanträdesdatum är 11.9, 9.10 och 3.12.

Dagordning(förflyttning till en annan tjänst)