Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 23.4.2024

Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesfullmäktige beslutade på sitt möte 23.4.2024 bevilja Jenni Lastuvuori (PS) avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i välfärdsområdesfullmäktige och beslutade anteckna för kännedom att välfärdsområdesfullmäktiges ordförande kallar Jarkko Haverinen,​ som är den i ordningen första ersättaren för Sannfinländarna,​ till ledamot i välfärdsområdesfullmäktige för den återstående mandattiden. 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade sammanträda enligt följande under hösten 2024: 17.9, 22.10, 19.11 och 10.12.2024. Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande beslutar om tid och plats för mötena och ger nödvändiga instruktioner för andra mötesarrangemang. 

Välfärdsområdesfullmäktige antecknade för kännedom och remitterade till välfärdsområdesstyrelsen för beredning Matti Jäppiläs (Sannf.) motion om ett tak för grupp-pengen, Kristian Forsmans (Cent.) motion från närhälsovårdscentral till välfärdscentrum med mångproducentmodell samt Ilkka Luusuas (Sannf.) motion om utvecklande av AI-enheter till välfärdsområdet för att öka innovation och utveckla verksamheten.

Dessutom antecknade välfärdsområdesfullmäktige svar på fullmäktigemotioner samt redogörelserna och åtgärderna med anledning av obehandlade fullmäktigemotioner från åren 2022 och 2023 samt det nuvarande beredningsskedet för kännedom.

De övriga ärendena beslutade eller antecknade välfärdsområdesfullmäktige för kännedom enligt föredragningslistan.