Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för ordnande av tjänster 3.4.

Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde samlades till möte onsdagen 03.04.

Välfärdsområdets personaldirektör hade bjudits in till nämnden. Personaldirektören presenterade personalens situation och framtidsplaner, som även inkluderar åtgärder relaterade till personalens dragkraft och behållningskraft. Vidare presenterades för nämndens medlemmar en mångsidig statistik, bland annat om personalens rörlighet och åldersstruktur.

Införande av en servicesedel för fysiskt besök hos läkare vid hälsostation och godkännande av en tjänstespecifik regelbok 

Nämnden beslutade, efter tekniska korrigeringar och ändringar, att införa servicesedel som produktionsmetod för läkarens närvårdsbesök i hälsovårdsverksamheten under våren 2024. Nämnden godkände också en tjänstespecifik regelbok för läkarens närvårdsbesök. Privata tjänsteleverantörer förbinder sig att följa tjänstens regelbok när de registrerar sig som tjänsteleverantörer. Servicesedel kan erbjudas i situationer där vårdgarantitiden överskrids eller är på väg att överskridas.

Fastställande av värdet av en servicesedel för fysiskt besök hos en läkare vid hälsostation och fastställande av serviceproducentens maximipris

Nämnden beslutade att godkänna värdet på servicesedeln för läkarens närvårdsbesök samt tjänsteleverantörens högsta pris. Vid fastställandet av servicesedelns värden har man beaktat kundavgiften för ett besök hos en allmänläkare inom välfärdsområdet. Dessutom kom man överens om att återkomma till ärendet senare på hösten med en mer detaljerad statistik över antalet användare av servicesedlar, kostnaderna samt användarnas feedback.

Nämnden svarade även på fullmäktigemotionerna om ett skyddshärbärge till Östra Nyland samt på motionen om belopp för personligt bruk för utvecklingsstörda.

De övriga ärendena beslutades eller antecknades för kännedom enligt föredragningslistan.  

Dagordning(förflyttning till en annan tjänst)