Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Information om skabb

Skabbssituationen i Östra Nyland är liknande den i övriga Finland. Skabbinfektioner ökar särskilt bland daghems- och skolåldersbarn samt ungdomar.

Inom Östra Nylands välfärdsområde har det ändå inte rapporterats om någon större epidemi, utan infektionerna har varit enskilda eller familjeinfektioner.

Vad är skabb?

Skabb är en parasitsjukdom som orsakas av ett skabbkvalster (Sarcoptes scabiei) och som överförs från person till person genom hudkontakt, eller via sängkläder och kläder. Djur har sina egna skabbdjur, som sällan överförs till människor.

Symptom

Det mest typiska symtomet är kraftig klåda mellan fingrarna, på handleder, mage, skinkor, bröst, anklar och på intimområden. Klådan är särskilt svår på kvällen och natten. Andra symtom är utslag, rivmärken, nippor vattenblåsor och bandliknande gångar. I de tidiga stadierna är det inte säkert att man hittar några gångar alls.

Smitta

Smitta kräver nära och/eller upprepad hudkontakt med den infekterade personen (inom familjen, på daghem, skola, institution) eller genom att sova i samma säng, sällan genom kläder och möbler. Ett handslag eller annan kortvarig kontakt är vanligtvis inte tillräckligt för att överföra fästingen från en person till en annan.

Behandling av skabb

Om du misstänker skabb eller har symtom som tyder på skabb bör du uppsöka läkare för att ställa en eventuell diagnos.

Om ditt barn får diagnosen skabb ska du informera klassläraren eller personalen i din daghemsgrupp.

Skabb behandlas med en receptfri permetrinsalva (Nix®) eller ivermektintablett (Scatol®), som är ett receptbelagt läkemedel. Med ett recept från en läkare kan du också få en salva med svavelvaselinsalva för behandling av skabb.