Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Se inspelningen om god sömn

Årets tema för den nationella hjärnhälsoprogrammet 2024 är sömn. Syftet med temaåret är att öka förståelsen för sömn som en grundläggande faktor för välbefinnande och hjärnhälsa. 

Östra Nylands välfärdsområde ordnade i samarbete med de övriga välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad ett informationstillfället om god sömn 15.5. Föreläsare var forskningsprofessor Timo Partonen från Institutet för hälsa och välfärd.   

En inspelning av evenemanget finns nu tillgänglig på nätet:  

Informationtillfället om god sömn(förflyttning till en annan tjänst) – inspelningen av informationstillfället den 15.5.2024 

Sömnen tar hand om hjärnan 

Under natten renar, tankar och reparerar hjärnan sig själv. Det finns ingen hjärnhälsa utan sömn, sömnen är skapad för hjärnan. Sömnbehovet är individuellt. Den genomsnittliga längden för en natts sömn för en vuxen varierar mellan 6 och 9 timmar. Redan två timmars sömnbrist minskar vakenhetsnivån och ökar sömnigheten på dagtid. Sömnbrist kan synas och kännas i koncentrationsförmågan, men också i form av minnesproblem. En tupplur på dagen är nyttigt för hjärnan då den behövs, så länge den inte blir för lång.   

Sömnproblem är vanliga och tidvis förekommande normala. Om en person vaknar på morgonen och känner sig utvilad och har en god livskvalitet är det inte fråga om sjukdomsrelaterad sömnlöshet som nödvändigtvis kräver behandling. Långvarig sömnlöshet drabbar nästan 12 procent av den vuxna befolkningen i Finland. Både tillfällig och långvarig sömnlöshet har ökat under de senaste årtiondena, särskilt bland den arbetande befolkningen. 

Såväl förkortad som förlängd nattsömn är ohälsosamt och ökar risken för framför allt vuxendiabetes dvs. typ 2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. För både sömnlösa och personer som sover för mycket kan sömnen förbättras inte bara genom en regelbunden sömnrytm, utan också genom att ta hänsyn till mat- och motionsvanor.  

Nyttiga länkar: 

Sömn temaår 2024(förflyttning till en annan tjänst) 

Unihoitajan vinkit – opas hyvään uneen(förflyttning till en annan tjänst)  (Sömnvårdarens tips – en guide till god sömn) endast på finska, pdf 

Egevårdsprogrammet för sömnlöshet(förflyttning till en annan tjänst) 

Unettomuuden Käypä hoito -suositus(förflyttning till en annan tjänst) (God praxis för sömnlöshet) endast på finska