Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Beslut av nämnden för beredskap och säkerhet 13.3.2024

Nämnden för beredskap och säkerhet godkände på sitt möte räddningsväsendets verksamhetsberättelse för år 2023 och framlägger den för välfärdsområdesstyrelsen och vidare för välfärdsområdesfullmäktige för godkännande.

Räddningsverksamhetens verksamhetsberättelse för det första verksamhetsåret som en del av Östra Nylands välfärdsområde har utarbetats som en självständig, separat berättelse, som kommer att bifogas till hela välfärdsområdets verksamhetsberättelse.

Nämnden för beredskap och säkerhet fick på sitt möte en säkerhetsöversikt och antecknade den för kännedom. 

Också de övriga ärendena godkände eller antecknade nämnden för kännedom enligt föredragningslistan.