Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Områdesfullmäktiges beslut 12.3.2024

Östra Nylands välfärdsområdes områdesfullmäktige beslutade på sitt möte 12.3.2024 godkänna inrättande av bilaterala program för välfärdsområdesintyg för kortfristig finansiering, eller alternativt beroende på namngivningssätt, program för kommunintyg, med följande finansinstitut: Kuntarahoitus Oyj, Nordea Bank Abp, OP Yrityspankki Oyj,  Aktia pankki Oyj, Swedbank AB (publ), filial i Finland samt Danske Bank A/S, filial i Finland.

Fullmäktige satte som limit 80 miljoner euro per finansinstitut och beslutade att kreditnivån sammanlagt från alla institut totalt är högst 80 miljoner euro. Dessutom godkände fullmäktige ändringen av budgeten för år 2024 vad gäller tillägget till finansieringsanalysen av kortfristigt lån till ett belopp av 35 miljoner euro. 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade också godkänna att välfärdsområdet år 2024 lyfter ett långfristigt lån på 14,​16 miljoner euro för genomförande av investeringsplanen för åren 2023–2026, och godkände ändringen av budgeten för år 2024 vad gäller tillägget till finansieringsanalysen av långfristigt lån till ett belopp av 14,​16 miljoner euro.  

Enligt lagen om välfärdsområden 89 § ska i 2 mom. avsedda förtroendevalda och tjänsteinnehavare i ett välfärdsområde lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet,​ för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende-​ och tjänsteuppdrag. Fullmäktige antecknade redogörelserna över bindningar för kännedom.

Länk till redogörelserna för bindningar:

Fullmäktige godkände också ändringar i Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga.

Dessutom beviljade fullmäktige avsked från förtroendeuppdrag och valde nya personer i deras ställe samt antecknade för kännedom svar på motioner inlämnade av fullmäktigeledamöter.

Också de övriga ärendena godkände eller antecknade välfärdsområdesfullmäktige för kännedom enligt föredragningslistan.