Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Områdesstyrelsens beslut 29.2.2024

Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelse beslutade på sitt möte 29.2.2024 godkänna Östra Nylands välfärdsområdes principer för avtalshantering.

Välfärdsområdesstyrelsen godkände demokratitjänsternas samt koncern- och strategitjänsternas dispositionsplaner för år 2024.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade godkänna hyresavtalet för räddningsstationen i Sibbo jämte bilagor och befullmäktigade välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist att underteckna hyresavtalet.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om sina företrädare i andra organ från början av mars 2024 till slutet av mandatperioden 2022–2025, d.v.s. för tiden 1.3.2024–31.5.2025.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar också föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner ändringar i Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga.

Ändringen av förvaltningsstadgan träder i kraft genast när välfärdsområdesfullmäktige fattat beslut om att ändra förvaltningsstadgan och oavsett eventuella besvär.

Också de övriga ärendena beslutade eller antecknade välfärdsområdesfullmäktige för kännedom enligt föredragningslistan.