Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Östra Nylands välfärdsområdes områdesstyrelse 15.2.2024

Östra Nylands välfärdsområdes områdesstyrelse fick på sitt möte internrevisionens rapport för år 2023 och en redogörelse för hur den interna kontrollen, internrevisionen och riskhanteringen är ordnade. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade anteckna rapporten och redogörelsen för kännedom.

Områdesstyrelsen beslutade också godkänna internrevisionens verksamhetsplan för år 2024.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå för Östra Nylands välfärdsområdes områdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade dessutom föreslå för välfärdsfullmäktige att fullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i välfärdsområdets finansieringsanalys för år 2024; en ökning på 14,16 miljoner euro i de långfristiga lånen, en förändring på 33,69 miljoner euro i de kortfristiga lånen, en förändring på -1,0 miljoner euro i fordringarna och en förändring på 1,0 miljoner euro i de räntefria skulderna, och ge ekonomitjänsterna rätt att omsätta de godkända ändringarna i praktiken.

 Dessutom beslutade välfärdsområdesstyrelsen godkänna höjningen av priserna för boendetjänster enligt lagen om tjänster för funktionshindrade, gjorde ändringar i tjänster och befattningar och deras beteckningar samt behandlade svar på motioner lämnade av ledamöter i områdesfullmäktige.

Också de övriga ärendena beslutade eller antecknade områdesstyrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.