Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för beredskap och säkerhet 13.2

Nämnden för beredskap och säkerhet behandlade på sitt möte på tisdagen räddningsverkets dispositionsplan för år 2024. Nämnden beslutade godkänna dispositionsplanen.

Också de övriga ärendena beslutade eller antecknade nämnden för kännedom enligt föredragningslistan.