Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för beredskap och säkerhet sammanträder 13.2

Nämnden för beredskap och säkerhet sammanträder tisdagen 13.2

På föredragningslistan finns godkännandet av räddningsverkets dispositionsplan för år 2024.