Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för ordnande av tjänster 31.1

Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde samlades till möte 31.1.

Justering av priserna för boendetjänster enligt lagen om tjänster för funktionshindrade 

Nämnden beslöt att föreslå välfärdsområdesstyrelsen en prisförhöjning för Kårkullas och Etevas boendetjänster. Etevas enheters priser skulle höjas med 2,53 % enligt välfärdsområdets index för år 2024. Kårkullas enheters prisökning för år 2024 vore 1,13 %. Kårkullas priser skulle höjas mindre eftersom priserna höjdes mer än välfärdsområdets index förra året.

Ändring av värde på servicesedel, personlig assistans

Nämnden beslöt att godkänna att servicesedeln har ett värde enligt det föreslagna från och med 1.2.2024.

Godkännande av anvisning för ändringsarbeten i bostaden i enlighet med handikappservicelagen

Nämnden beslöt att godkänna anvisningen för ändringsarbeten i bostaden i enlighet med handikappservicelagen.

Ändring av Koivula stödboendes tre-skiftsenhet till en två-skiftsenhet för stödboende

Nämnden godkände ändringen av Koivula stödboendes tre-skiftsenhet till en två-skiftsenhet för stödboende från och med 1.1.2024.

Svar på motioner

Nämnden beslutade att föreslå välfärdsområdesstyrelsen ett kompletterat svar på områdesfullmäktiges initiativ om att behålla åldersgränsen för eftervård inom barnskyddet vid 25 år samt svar på fullmäktigeinitiativet om hälsokiosker för välfärdsområdet. Nämnden beslutade att svara på initiativet om att utveckla gränssnittsarbetet och att utarbeta en strategi för äldres boende mellan Östra Nylands välfärdsområde och dess kommuner.

De övriga ärendena beslutades eller antecknades för kännedom enligt föredragningslistan.

Dagordning(förflyttning till en annan tjänst)