Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för beredskap och säkerhet samlades till årets första möte

Nämnden för beredskap och säkerhet vid Östra Nylands välfärdsområde samlades till årets första möte 30.1

Nämnden behandlade på mötet räddningsverkets verksamhetsplan för år 2024. I den verksamhetsplan som utarbetats av räddningsverkets ledningsgrupp under ledning av räddningsdirektören, läggs fokus på sektorns centrala målsättningar och räddningsverkets ansvarsområdens egna målsättningar.

Nämnden antecknade för kännedom en utredning om Östra Nylands välfärdsområdes säkerhets- och beredskapsarrangemang år 2023.

Nämnden antecknade också för kännedom en aktuell säkerhetsöversikt.

Också de övriga ärendena beslutade eller antecknade nämnden för kännedom enligt föredragningslistan.

Föredragningslista(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)