Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för beredskap och säkerhet sammanträder 30.1

Nämnden för beredskap och säkerhet vid Östra Nylands välfärdsområde har 30.1 sitt första sammanträde för år 2024.

Nämnden behandlar vid sammanträdet räddningsverkets verksamhetsplan för år 2024. I den verksamhetsplan som utarbetats av räddningsverkets ledningsgrupp under ledning av räddningsdirektören läggs fokus på sektorns centrala målsättningar och räddningsverkets ansvarsområdens egna målsättningar.

Nämnden meddelas för kännedom en utredning om Östra Nylands välfärdsområdes säkerhets- och beredskapsarrangemang år 2023.

Nämnden för beredskap och säkerhet ges också för kännedom en aktuell säkerhetsöversikt.

Nämndens föredragningslista 30.1.2024(förflyttning till en annan tjänst)