Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut

Östra Nylands välfärdsområdes områdesstyrelse behandlade på sitt möte 25.1.2020 den regionala välfärdsberättelsen och välfärdsplanen 2023–2025. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner berättelsen och planen som regional välfärdsberättelse och -plan 2023–2025. 

Den regionala välfärdsplanen är en sammanställning av välfärdsområdets målsättningar med avseende på hälsa och välfärd samt de åtgärder genom vilka man strävar efter att nå målen.

Välfärdsplanens prioriteringsområden har angetts på grundval av det som utifrån välfärdsberättelsens indikatorer vore viktigt att uppmärksamma i arbetet med att främja hälsa och välfärd inom Östra Nylands välfärdsområde. God hälsa, arbets- och funktionsförmåga, psykisk hälsa och hälsosamma levnadsvanor angavs som prioriteringsområden.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också om flera nyarrangemang av tjänster och befattningar.

Också de övriga ärendena beslutade eller antecknade områdesstyrelsen till kännedom enligt föredragningslista.