Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för utveckling och samarbetes beslut 10.1

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för utveckling och samarbete samlades till möte onsdagen den 10.1.2024. Nämnden behandlade välfärdsområdets regionala välfärdsberättelse och -plan för 2023–2025 samt läget med genomförande av klient- och patientsäkerhetsstrategin på välfärdsområdet.

Östra Nylands välfärdsområdes regionala välfärdsberättelse och -plan 2023–2025 

Nämnden beslutade att föreslå för välfärdsområdesstyrelsen och därefter för välfärdsområdesfullmäktige godkännande av den regionala välfärdsberättelsen och -planen 2023–2025. Dessutom ansåg nämnden att tillgänglighetskravet kommer att kräva ytterligare förbättring av textens tydlighet under de kommande åren och effektivare korrekturläsning på ett mer övergripande sätt än denna gång.

Läget med genomförande av klient- och patientsäkerhetsstrategin på Östra Nylands välfärdsområde  

Nämnden förde en remissdebatt och antecknade läget med genomförande av klient- och patientsäkerhetsstrategin till kännedom. 

Dagordning för mötet 10.1.2024(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)