Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Områdesstyrelsens beslut 7.12

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade på sitt möte på torsdagen återremittera förslaget till välfärdsområdets fastighetsstrategi för ny behandling.  

Områdesstyrelsen beslutade föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner den ekonomiska servicenätverksutredningen.

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade också att välfärdsområdesdirektören får sätta i gång konkurrensutsättningen av en gemensam klient- och patientdatasystemshelhet tillsammans med Västra Nylands välfärdsområde.

Dessutom föreslår områdesstyrelsen för välfärdsområdesfullmäktige att det sammanträder till ett extraordinärt möte 16.1.2024. 

De övriga ärendena beslutade eller antecknade styrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.