Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Tidsbokningen till säsongsvaccinationer stockar sig tidvis – nya tider öppnas stegvis

Tidsbokningen till Östra Nylands välfärdsområdes säsongsvaccinationer öppnades måndag 30.10. Invånarna har bokat tider flitigt elektroniskt och per telefon.

Under de första dagarna har tidbokningssystemet och telefonlinjerna tidvis stockat sig, vilket tyvärr har lett till att en del invånare har blivit utan tid. Vi beklagar situationen.

Nya vaccinationstider öppnas dock stegvis, så det lönar sig att försöka boka tid senare om möjligt.

Med säsongsvaccinationer avses vaccin mot coronasjukdom, influensa och pneumokockbakterien. Vaccinationerna ordnas under höstvintern 2023.

Instruktioner och tips för hur du bokar säsongsvaccination: