Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Vaccination mot fågelinfluensa för personer i målgrupper börjar 8.7.2024

I Östra Nylands välfärdsområde erbjuds fågelinfluensavaccin åt personer som fyllt 18 år och som kan exponeras för fågelinfluensa (aviär influensa). Vaccination av personer som hör till målgrupperna för fågelinfluensavaccination börjar 8.7.2024.

Vem vaccineras och vart ska man gå?

Vaccination förutsätter tidsbokning och ges personer som har förhöjd risk att smittas av fågelinfluensa på grund av sitt arbete eller sin uppgift.

I Östra Nylands välfärdsområde ges vaccin mot fågelinfluensa på Lovisa hälsostation, Nickby hälsostation i Sibbo, Askola hälsostation och Borgå hälsostation.

Vilka hör till målgrupperna för vaccinet mot fågelinfluensa?

Målgrupperna för vaccination mot fågelinfluensa är

Syftet med vaccinationerna är att bekämpa fågelinfluensainfektioner och allvarliga sjukdomsformer. Även om det har varit ovanligt med infektioner, kan vissa fågelinfluensavirus orsaka en allvarlig sjukdomsbild hos en människa som blir smittad, och därför rekommenderas vaccination för dem som har en ökad smittorisk. Genom att vaccinera vill man också förhindra att viruset muterar.

Vilket vaccin ges?

H5N8-vaccinet mot fågelinfluensa av subtyp H5 godkändes för försäljning i EU i april 2024. I Finland används vaccinet Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus. För säkerhetsuppföljningen av vaccin svarar Fimea och THL.

Vaccinet skyddar mot influensa orsakad av A-virus subtyp H5. Infektioner orsakade av fågelinfluensavirus kan hos människor orsaka allvarliga luftvägsinfektioner, såsom lunginflammation och akut andningssvikt eller chocklunga (ARDS).

I vaccinationsserien ingår två doser. Den andra dosen ges tidigast 3 veckor efter den första dosen. Vaccinationsintervallet kan också vara betydligt längre än så. Om kunden är allvarligt allergisk mot ägg men hör till en riskgrupp, ska nyttan och risken med vaccination prövas noggrant.

Tidsbokning per telefon

Måndag till fredag kl. 8-15

Lovisa social- och hälsostation, tfn 019 5600 300

Borgå social- och hälsostation, tfn 019 5600 400

Nickby social- och hälsostation i Sibbo, tfn 019 5600 600

Askola social- och hälsostation, tfn 019 560 0200

Mer information:

https://thl.fi/sv/teman/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/vaccin-mot-fagelinfluensa(förflyttning till en annan tjänst)

https://thl.fi/sv/teman/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/sjukdomar-och-bekampning/sjukdomar-och-sjukdomsalstrare-a-o/fagelinfluensa(förflyttning till en annan tjänst)

https://stm.fi/sv/-/fagelinfluensavaccin-erbjuds-till-personer-som-loper-risk-att-bli-exponerade(förflyttning till en annan tjänst)

https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/fjaderfan/aviar-influensa-fagelinfluensa/fagelinfluensa-i-finland/(förflyttning till en annan tjänst)