Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Tidsbokningen för säsongsvaccinationer på Östra Nylands välfärdsområde är nu öppen

Tidsbokningen för säsongsvaccinationer på Östra Nylands välfärdsområde är öppen.

Du kan ta flera olika vaccin under samma besök om du hör till olika vaccinationsgrupper. Berätta antingen under tidsbokningssamtalet eller i den elektroniska tidsbokningens fält för tilläggsinformation vilka vaccin du vill ha.

Vi ber om ursäkt för det överbelastade tidsbokningssystemet. Bokningsbara tider går åt snabbt. Vi kommer att öka antalet tillgängliga tider och du kan försöka boka igen senare.

Mer information hittar du i vårt meddelande från 1.11.2023:

Information om säsongsvaccinen

Influensavaccin

Influensavaccin skyddar mot influensa och dess följdsjukdomar, såsom öroninflammation, luftrörskatarr, lunginflammation och hjärtinfarkt samt cirkulationsstörningar i hjärnan. Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccinet gratis inom det nationella vaccinationsprogrammet. Följande personer hör till denna grupp:

Om du inte är berättigad till gratis influensavaccin kan du höra efter hos företagshälsovården, privata hälsostationer eller apotek. Beställ ett recept för influensavaccin via hälsocentralens vaccinlinje. Med receptet kan du köpa vaccinet på apoteket. Boka tid för vaccinering vid din egen hälsocentral. Ta med dig vaccinet till mottagningen. Influensavaccin kostar ungefär 15 euro på apoteket.

Vaccin mot COVID-19

Boostervaccin ges följande grupper:

I fråga om boosterdoser som ges under hösten och vintern räknar vi inte längre hur många boosterdoser du tidigare har fått eller hur många gånger du har haft coronasjukdom.

Om du har haft coronasjukdom ger vi vaccindosen tidigast tre månader från det att du insjuknade.

Som boosterdos används det nya variantanpassade vaccinet Comirnaty XBB.1.5. Ifall du hör till en grupp som rekommenderas ta vaccin mot både influensa och covid-19, kan du ta vaccinerna under samma besök.

Läs mer om rekommendationer för coronavaccination på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats:

Vaccin mot pneumokocker

Pneumokockbakterien orsakar lunginflammation och allvarliga fall av generaliserad infektion, såsom blodförgiftning och hjärnhinneinflammation, vilka ofta kräver vård på sjukhus.

Pneumokocksjukdomar medför större risker ju äldre personen är. Också underliggande sjukdomar, till exempel lung- och hjärtsjukdomar, ökar sjukdomsrisken.

Det vaccin som används mot pneumokocker är Prevenar, där en dos räcker. Om du förut har fått vaccinet Prevenar behöver du ingen boosterdos.

Pneumokockvaccin ges till:

Ifall du hör till en grupp som rekommenderas ta pneumokockvaccin, kan du ta vaccinet under samma besök som då du tar vaccinerna mot influensa och covid-19.

Om du inte är berättigad till gratis pneumokockvaccin kan du höra efter hos företagshälsovården, privata hälsostationer eller apotek. Beställ ett recept för influensavaccin via hälsocentralens vaccinlinje. Med receptet kan du köpa vaccinet på apoteket. Boka tid för vaccinering vid din egen hälsocentral. Ta med dig vaccinet till mottagningen.

Så här ges säsongsvaccinen

Säsongsvaccin vid hälsostationerna

Tidsbokningen till Östra Nylands välfärdsområdes influensavaccination öppnar 30.10 kl. 9.00. Du kan boka tid för vaccination på vaccinationsställena vid Östra Nylands välfärdsområdes alla hälsostationer. Influensavaccinationerna inleds vecka 45.

Du kan boka en vaccinationstid på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats eller per telefon.

I Askola, Mörskom och Pukkila fungerar bokning endast genom telefonsamtal.

Om du vill boka tid per telefon kan du ringa din egen hälsostation.

Borgå                                           019 5600 402
Sibbo                                           019 5600 600
Lovisa                                          0444 555 360
Askola                                         019 5600 200
Mörskom, Pukkila                       019 5600 500
Lappträsk                                   0444 555 360

Kom till vaccination endast om du är frisk. Ha med dig ditt FPA-kort. Klä dig så att det är lätt att blotta överarmen.

Säsongsvaccin för gravida kvinnor, barn, barnfamiljer och ungdomar

Det rekommenderas att man tar influensavaccin, som är gratis bland annat för alla gravida kvinnor och för barn i åldern 6 månader till 7 år. Influensavaccinet är också gratis för de närstående till barn under 6 månaders ålder samt för personer i alla åldrar som på grund av sjukdom eller behandling är utsatta för en risk att insjukna allvarligt i influensa.

De som är 2–6 år gamla får sitt influensavaccin som nässpray. En dos vaccin som nässpray räcker till för att ge skydd under hela influensaperioden. Personer i andra åldersgrupper får influensavaccin som injiceras. Under 9-åriga barn som förut inte har fått influensavaccin eller som förut enbart har fått en dos influensavaccin som injektion behöver två doser influensavaccin som injektion. Minst fyra veckor ska förflyta mellan den första och den andra dosen.

Influensavaccination på rådgivningarna

Influensavaccin kan man också få i samband med ett vanligt besök på mottagning och vid de övriga öppna vaccinationsställena på hemorten. Om det i familjen finns ett barn som ska vaccineras, är det möjligt att samtidigt vaccinera föräldrarna och de övriga syskonen på rådgivningen.

Rådgivningen i Askola

Terveystie 1, 07500 Askola

Onsdag 15.11 kl. 13.30–17.30

Onsdag 13.12 kl. 13.30–17.30

Rådgivningen i Pukkila

Tidsbokning tfn 040 354 9359 (vardagar kl. 12–13)

Kunderna vid rådgivningen i Pukkila är välkomna utan tidsbokning också till Askola vid de angivna tidpunkterna för vaccination.

Rådgivningen i Mörskom

Tidsbokning tfn 040 714 6703 (vardagar kl. 12-13)

Kunderna vid rådgivningen i Mörskom är välkomna utan tidsbokning också till Askola vid de angivna tidpunkterna för vaccination.

Rådgivningen i Lovisa

Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa (Lovisa hälsocentral, dörr A1, 2:a våningen)

Tisdag 7.11 kl. 13.30–17.30

Måndag 20.11 kl. 13.30–17.30

Rådgivningen i Lappträsk

Med tidsbokning tfn 044 505 1091 (vardagar kl. 12–13)

Kunderna vid rådgivningen i Lappträsk är välkomna utan tidsbokning också till Lovisa vid de angivna tidpunkterna för vaccination.

Rådgivningarna i Borgå

Influensavaccin för barn, familjer och gravida kvinnor ges från och med vecka 45 vid rådgivningarna i Borgå.

Boka tid för särskilda vaccinationsbesök:

Om du har frågor om vaccination kan du vända sig till din hälsovårdare på telefontid vardagar kl. 12–13.

Rådgivningen i Söderkulla, Sibbo

Amiralsvägen 4 A, 2:a våningen, 01150 Söderkulla

Boka tid elektroniskt eller per telefon via din hälsovårdare (vardagar kl. 12–13).

OBS. Alla som vaccineras ska boka en individuell vaccinationstid. Ifall du behöver flera vaccinationstider, rekommenderar vi att du bokar dessa genom att fråga din hälsovårdare.

Walk-in-mottagning onsdagar kl. 8–9 från och med vecka 46.

Rådgivningen i Nickby, Sibbo

Jussasvägen 14, 2:a våningen, 04130 Sibbo

Boka tid antingen elektroniskt eller per telefon via din hälsovårdare (vardagar kl. 12–13).

OBS. Alla som ska vaccineras bör boka en individuell vaccinationstid. Ifall du behöver flera vaccinationstider, rekommenderar vi att du bokar dessa genom att fråga din hälsovårdare.

Walk-in-mottagning måndagar kl. 8–9 från och med vecka 46.

Influensavaccination i skol- och studerandehälsovården

I Askola, Pukkila, Mörskom, Lappträsk, Lovisa, Borgå och Sibbo. Följ skolhälsovårdarens information i Wilma. Skolhälsovårdaren vaccinerar enligt överenskommelse i skolan.

Säsongsvaccinationer inom hemvården

Hemvårdspersonalen vaccinerar de hemvårdskunder som vill ha vaccin. Vårdarna i hemvården kommer överens med kunderna om vaccinationstider separat för varje kund.

Säsongsvaccinationer inom tjänster för äldre

Sjukskötarna vaccinerar kunderna vid boendeenheter med heldygnsomsorg.

Säsongsvaccinationer inom handikapptjänsternas boendeenheter

Sjukskötarna vaccinerar kunderna vid boendeenheter med heldygnsomsorg. Övriga kunder vid handikappservicen kan söka sig till sin egen hälsostation.