Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Mer information till dem som utsatts för dataskyddsbrott relaterat till inkontinensprodukter

Informationen om ett dataintrång som har riktats mot Westlog Oy som levererar inkontinensprodukter har väckt mycket oro och frågor även i östra Nyland.

Dataskyddsbrottet skedde i augusti 2023. Östra Nylands välfärdsområde fick veta om händelsen i september och informerade om saken 26.9.2023.

Välfärdsområdet skickade även ett brev till alla klienter i östra Nyland vars uppgifter enligt Westlog har hamnat i fel händer.

Många invånare i vårt område har kontaktat oss och av förståeliga skäl varit oroade över det skedda.

Vi strävar efter att svara alla, men har även sammanställt svar på de vanligaste frågorna.

Vilka uppgifter har läckt?

Har de läckta klientuppgifterna missbrukats?

Varför har min redan bortgångna närstående fått ett brev om dataskyddsbrottet?

Jag har fått konstiga kontaktbegäran till exempel från utländska telefonnummer, kan de bero på dataintrånget?

Mer information om dataskydd och instruktioner till dig som har blivit offer för ett dataskyddsbrott hittar du på Dataombudsmannens byrås och Cybersäkerhetscentralens webbsidor: