Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

budgetförslaget för sin del

Områdesstyrelsen godkände budgetförslaget för sin del

Östra Nylands välfärdsområdes områdesstyrelse behandlade på sitt möte budgetförslaget för år 2024. Områdesstyrelsen beslutade godkänna budgetförslaget för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2024–2026 för välfärdsområdet så att dessa föreläggs välfärdsområdesfullmäktige som välfärdsområdesstyrelsens förslag, 

Styrelsen gav ekonomitjänsten fullmakt att göra behövliga ändringar i förslaget till ekonomiplan och dess motiveringar samt att göra justeringar av teknisk karaktär och föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner 2024 års bindande mål och de anslag som är bindande gentemot fullmäktige samt ekonomiplanen för 2024–2026. 

Servicestrategin

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade återremittera servicestrategin för ny beredning.

Höjning av hyrorna i hyresavtal för boende

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade återremittera höjningen av hyrorna i hyresavtal för boende för ny beredning.

Oy Apotti Abs extra bolagsstämma

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade utse ledande jurist Salla Paavilainen till Östra Nylands välfärdsområdes representant på Oy Apotti Abs extra bolagsstämma 7.11.2023 och  gav ombudet som handlingsdirektiv att understöda bottenförslagen enligt föredragningslistan.  

De övriga ärendena beslutade eller antecknade välfärdsområdesstyrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.