Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för ordnande av tjänster 25.10.

Mental-​ och missbrukarenhet för unga

Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde beslutade att godkänna det nya namnet Zemppi åt enheten för psykisk ohälsa och narkotikamissbruk för ungdomar.

Ändrande av enhet för institutionsvård till en enhet för kortvarig vård och rehabilitering

Östra Nylands välfärdsområde har inte en egen enhet för kortvarig vård och rehabilitering,​ dit klienterna kunde flytta över för fortsatt rehabilitering efter vård på bäddavdelning. Behovet för grundandet av en rehabiliteringsenhet har blivit ett viktigt tema efter att välfärdsområdet började sin verksamhet. Enheten Regnbågen ändras från och med 1.1.2024 till en enhet för kortvarig vård. Den ändrande enheten erbjuder kortvarig fortsatt rehabilitering,​ intervallvård,​ och tar emot kortvariga krisklienter.

Utkast till produktivitetsprogram för Östra Nylands välfärdsområde

Nämnden gav sitt utlåtande om utkastet till produktivitetsprogram till områdesstyrelsen.

Social kreditgivning och grunderna för beviljande av social kredit

Nämnden beslutade att remittera ärendet.

Servicebeskrivning och tillämpningsanvisning för erfarenhetsexpertverksamheten

Med erfarenhetsexpertis anses förståelse och kunskap som en person har fått genom erfarenhet och som utnyttjas för att hjälpa och stöda andra personer eller för att öka deras färdigheter att hjälpa andra eller deras kompetensfärdigheter. Erfarenhetsbaserad kunskap ger en synpunkt vid sidan av yrkesmässig och vetenskaplig information.

Nämnden beslöt att efter tekniska korrigeringar godkänna servicebeskrivningen och anvisningen för erfarenhetsexpertverksamheten.

Också de övriga ärendena beslutades eller antecknades för kännedom enligt föredragningslistan. Dagordning(förflyttning till en annan tjänst)