Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för beredskap och säkerhets beslut 24.10

Nämnden för beredskap och säkerhet samlades till möte tisdagen den 24 oktober 2023. Nämnden tog bland annat ställning till ett utkast till produktivitetsprogram för Östra Nylands välfärdsområde.

I utlåtandet som godkändes på mötet konstateras att Räddningsverket i Östra Nyland har gallrat bort överlappningar och byggt upp sin verksamhet sedan räddningsverket blev regionalt år 2004. I utlåtandet ges exempel på hur det regionala räddningsverket under de gångna 19 åren har utvecklat sin produktivitet enligt det program som nu planeras.

Nämnden fick även en säkerhetsöversikt och en presentation av välfärdsområdets team för beredskap och säkerhet. Teamets kärna är en enhet på tre personer: en beredskapschef och två beredskapsexperter. Till teamet hör även andra medlemmar i välfärdsområdets personal vars arbete har att göra med beredskapsfrågor.

Beredskapschef Juha Alander berättade även för nämnden om det nygrundade, lagstadgade säkerhetsforumet. Forumet möts regelbundet och till det hör vid sidan av välfärdsområdet bland annat andra myndigheter och områdets kommuner.

Föredragningslista 24.10.2023(förflyttning till en annan tjänst)

Protokollet har inte justerats.