Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för beredskap och säkerhet ger utlåtande om utkast till produktivitetsprogram

Nämnden möts 24.10.2023. Nämnden kommer bland annat att ta ställning till ett utkast till välfärdsområdets produktivitetsprogram.

Nämnden möts 24.10.2023. Nämnden kommer bland annat att ta ställning till ett utkast till välfärdsområdets produktivitetsprogram.

I förslaget till nämndens utlåtande konstateras att Räddningsverket i Östra Nyland har fungerat som en regional aktör sedan år 2004. Under de gångna 19 åren har överlappningar i verksamheten gallrats bort. Räddningsverkets verksamhet har byggts upp så att den följer lagar och förordningar och svarar på de risker som områdets särdrag medför.

Räddningsdirektör Peter Johansson föreslår att nämnden i sitt utlåtande lyfter fram faktorer med vilka Räddningsverket i Östra Nyland redan har utvecklat sin verksamhet enligt de produktivitetsspetsar som lyfts fram i det planerade produktivitetsprogrammet.

I beslutsförslaget konstateras också att behandlingstiden för programutkastet har varit kort. Därför har räddningsverket inte innan mötet haft en möjlighet att på ett omfattande sätt analysera hur programmets tyngdpunktsområden eller produktivitetsspetsar skulle påverka räddningsverkets verksamhet.