Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsen möts 28.9

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse har möte den 28 september 2023. På föredragningslistan finns bland annat välfärdsområdets tvåspråkighetsprogram och inledning av planeringen av ett välfärdscentrum.

Tvåspråkighetsprogrammet har under det gångna året behandlats i nationalspråksnämnden. Välfärdsområdesdirektörens förslag till styrelsen är att den föreslår att fullmäktige godkänner tvåspråkighetsprogrammet.

Tvåspråkighetsprogrammet berättar för både invånare och personal inom välfärdsområdet hur klientens rätt att få betjäning på sitt modersmål ska garanteras inom välfärdsområdet. Service och vård på klientens modersmål påverkar positivt på vårdkvaliteten, patientsäkerheten och klientens upplevelse. Östra Nylands välfärdsområde är ett av sju tvåspråkiga välfärdsområden. Det finns sammanlagt 21 välfärdsområden i Finland.

Välfärdsområdesstyrelsen behandlar även inledandet av planeringen av ett eventuellt regionalt välfärdscentrum. Social- och hälsostationen i Näse i Borgå kräver åtgärder under de kommande åren. Samtidigt står HUS-sammanslutningen inför antingen en grundrenovering av nuvarande Borgå sjukhus eller ett nybygge i slutet av 2020-talet. Därför är det ändamålsenligt att överväga ett eventuellt samarbetsprojekt. Inledande diskussioner har redan förts. Områdesstyrelsen fattar beslut om man ska påbörja officiella förhandlingar om investeringsplaneringen och samarbete med HUS-sammanslutningen.