Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsen sammanträder torsdag 14.9

Välfärdsområdesstyrelsen sammanträder  den här veckans torsdag 14.9.2023.

Nuläget och eventuella framtida utsikter gällande välfärdsområdets verksamhetsställen presenteras för  områdesstyrelsen.

Dessutom behandlas bland annat Otto Anderssons (SFP) avskedsbegäran från förtroendeuppdraget som ledamot i välfärdsområdesstyrelsen, av skäl som hänför sig till arbetsuppgifter (riksdagsledamot, riksdagsgruppens ordförande).

Hela föredragningslistan kan läsas på länken nedan.

Kokousasiakirjat(förflyttning till en annan tjänst)

Tjänsteinnehavarbeslut(förflyttning till en annan tjänst)