Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för utveckling och samarbete 6.9.2023

 

Social-​ och patientombudsmannens halvårsöversikt

I 2023 års första halvårsrapport behandlas de kontakter som social- och patientombudsmannen haft från februari till juni. Social-​ och patientombudsmannens halvårsöversikt antecknades för kännedom.

Räddningsverket i Östra Nyland: Beslutet om servicenivån 2023

Nämnden för utveckling och samarbete har tagit emot nämndens för beredskap och säkerhet begäran om utlåtande angående beslutet om servicenivå för räddningsväsendet och tackar för det grundligt beredda arbetet. Nämnden beslöt att ge sitt utlåtande enligt beslutsförslaget.

Förslag om val av partnerskapsbordets medlemmar till välfärdsområdesstyrelsen

Nämnden gick genom förslag om val av partnerskapsbordets medlemmar till välfärdsområdesstyrelsen. Nämnden beslöt att tillägga i beslutsförslaget att Föräldraföreningar i Borgå rf tas med som medlem i partnerskapsbordet gällande barn- och familjeorganisationer.

Övriga ärenden

Nämnden för utveckling och samarbete har tagit emot nationalspråksnämndens språkprogram och tackar för det välberedda arbetet. Nämnden beslöt att ge sitt utlåtande enligt beslutsförslaget.

Delårsrapport 1–6/2023 antecknades för kännedom.