Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för ordnande av tjänster 06.09.2023

Beslutet om servicenivån 2023/ Östra Nylands räddningsverket

Räddningsdirektören för Östra Nylands välfärdsområde presenterade räddningsverkets utkast till beslut om servicenivån. Nämnden gav räddningsverket sitt utlåtande.

Servicestrategi

Nämnden antecknade utkastet till servicestrategin för Östra Nylands välfärdsområde för kännedom samt förbereder sitt utlåtande på nästa nämndemöte.

Ekonomi

Nämnden antecknade Östra Nylands välfärdsområdes ekonomiplaneram för åren 2023–2026 samt delårsrapporten 1-6/2023 för kännedom.

Höstens mötesdagar

Nämnden beslöt sammanträda på hösten enligt följande: 20.9., 25.10., 15.11. samt 13.12.2023.

Nämnden för ordnande av tjänster beslutade eller antecknade för kännedom också de övriga ärendena enligt föredragningslistan.