Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Informationstillfälle för intresserade av familjeomsorg för äldre och personer med funktionsvariation tisdagen den 12 september 2023

Vi söker familjevårdare för äldre och för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar! Är du intresserad av att kunna ge dem som behöver familjevård en mänsklig, trivsam och trygg vardag? Av att måna om den vårdbehövandes välmående alltefter hans eller hennes egna behov och att göra den vårdbehövande till en del av din egen vardag?

Informationstillfälle för intresserade av familjeomsorg för äldre och personer med funktionsvariation tisdagen den 12 september 2023 kl 17.00-18.30 på Äppelbackens servicecenter, ingen föranmälan.

Skicka in en ansökan om att bli familjevårdare senast den 22 september 2023.

Läs mer: Familjevård – Östra Nylands välfärdsområde (ostranyland.fi)

Sonja Lampen

Koordinatorn för familjevård för äldre

040 5281 605

Leena Pulkkinen

Enhetschef, Handikappstjänster

040 3047 256

leena.pulkkinen@itauusimaa.fi

Galgbackans boendenhet, Borgå