Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Familjevård

I familjevården får du den omvårdnad och omsorg du behöver hos familjevårdaren eller i ditt eget hem.

Familjevård ges av en familjevårdare. Familjevårdarna för barn och unga kallas ofta fosterföräldrar och familjen en fosterfamilj. Utöver barn och unga kan familjevården även omfatta vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, personer som rehabiliteras från psykiska problem eller äldre.

Familjevårdarna har avlagt en förberedande utbildning för familjevårdare. Familjevårdsverksamheten övervakas och baserar sig på familjevårdslagen (263/2015).

Familjevård kan vara en kort- eller långvarig tjänst:

Vid långvarig familjevård beviljas familjevården som en tjänst som gäller tills vidare och klienten flyttar till ett familjehem.

Kortvarig familjevård innebär antingen regelbundna perioder eller en enda vårdperiod. Till exempel för återhämtningen efter sjukhusvård kan familjevård vara ett alternativ innan du återvänder hem. Kortsiktig familjevård kan vara ett alternativ för att ordna avlösarservicen under närståendevårdarens lediga dagar.

Familjevård en del av dygnet är antingen dag- eller nattvård. Familjevård en del av dygnet kan ges vid ett tillfälle eller regelbundet.

Gör så här

Du kan söka dig till familjevård genom att diskutera saken med din egen kontaktperson eller kontakta oss via telefon.

Telefonservice

Välfärdsområdets allmänna servicenummer 019 5600 111

Kan du tänka dig att bli familjevårdare?

Vi söker familjevårdare för äldre och för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar!

Är du intresserad av att kunna ge dem som behöver familjevård en mänsklig, trivsam och trygg vardag? Av att måna om den vårdbehövandes välmående alltefter hans eller hennes egna behov och att göra den vårdbehövande till en del av din egen vardag?

Bli familjevårdare

Färdigheter som krävs av en familjevårdare

Efter utbildningen kan vi erbjuda

I början av den förberedande utbildningen behöver du inte vara säker på din önskan eller förmåga att bli en familjevårdare. Informationen du får i utbildningen hjälper dig att fatta ett beslut.Vi utbildar dig till uppgiften och vi diskuterar frågor som anknyter till familjevårdaruppgiften med dig. Utbildningen innefattar sju träffar, hemuppgifter och en utvärderingsdiskussion i slutet av utbildningen.

Utbildningen är avgiftsfri. Utbildningsspråket är finska, men vi hoppas även på deltagare som talar det andra inhemska språket!

Lämna in din ansökan om att bli familjevårdare genom att skicka den till Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4, 06100 Borgå.

Nästa utbildning börjar den 10.10.2023. Fråga familjevårdskoordinatorerna för mer information.

Sonja Lampen

Koordinatorn för familjevård för äldre

040 5281 605

Leena Pulkkinen

Koordinatorn för familjevård för personer med funktionsnedsättning

040 3047 256