Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

HyVä-digi har öppnat – Så använder du den digitala hälsotjänsten

HyVä-digi är en digital social- och hälsotjänst som 1.9 lanseras inom hela välfärdsområdet. Tjänsten byggs ut stegvis. Till en början är det sjukskötare och läkare som betjänar i HyVä-digi, men i fortsättningen strävar man efter att förse invånarna också med andra yrkesgruppers tjänster.

Vem som helst som bor inom Östra Nylands välfärdsområde och som bedömer att hans eller hennes besvär kan behandlas utan besök på mottagning eller inte är säker på att så är fallet kan ta kontakt med HyVä-digi.

– HyVä-digi är ett efterlängtat tillskott till servicesortimentet. Meningen är att HyVä-digi ska avhjälpa rusningen till hälsostationerna genom att man med digitala medel ska kunna ta hand om sådana fall där en fysisk undersökning inte krävs, omtalar social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen på Östra Nylands välfärdsområde.

Personalen vid HyVä-digi bedömer när kunden tar kontakt huruvida det är fråga om ett ärende som kan handläggas digitalt. Ifall det är fråga om ett besvär som kräver fysisk undersökning eller som inte annars lämpar sig för att handläggas på distans, så kan man i HyVä-digi boka tid för ett hälsocentralbesök direkt. Namnet HyVä-digi är en kombination av orden hyvinvointi, välfärd och digital.

Så gör du för att söka vård i HyVä-digi

Man får tag i HyVä-digis sjukskötare, och vid behov läkare, genom att gå in på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats på adressen www.ostranyland.fi. Chatten är den funktion som ligger i centrum för den tjänst som HyVä-digi erbjuder.

– På varje sida finns det nere till höger en grön kvadrat där man har möjlighet att få tag i oss för att sköta sitt ärende. I början av chattsamtalet pratar man med en chattbot (en robot) som alltjämt tränas. Chattboten hänvisar kunden till rätt person och rätt tjänst. Det är också möjligt att hoppa över chattboten och att direkt söka sig till en sjukskötares mottagning på chatten, berättar HyVä-digis teamchef Johannes Loukola.

– De till buds stående tjänsterna är inledningsvis chattmottagning, symptombedömning i Omaolo och övergång från chattmottagning till videomöte. I frågor som gäller hälsan ber sjukskötaren kunden identifiera sig genom utnyttjande av stark autentisering, vilket betyder att kunden identifierar sig till exempel med nätbankskoder i en särskild identifieringstjänst. Sjukskötaren har möjlighet att överföra kunden till en diskussion med en läkare eller att konsultera en läkare, konstaterar Johannes vidare.

Videomöte också möjligt

Efter att stark autentisering har skett kan sjukskötaren öppna ett videomöte, ifall den yrkesutbildade personen i fråga bedömer att detta krävs eller att man har nytta av att höra och se varandra. Kunden ombes alltid först ge sitt tillstånd innan videomötet öppnas. Också en läkares chattmottagning kan på samma sätt omvandlas till videomöte. Mobila enheter eller datorer med internetanslutning, kamera och mikrofon lämpar sig för användning av HyVä-digi. Distansmottagning på en mobil enhet förutsätter att man laddar ner ett separat program.

HyVä-digi hör till Finlands program för hållbar tillväxt. Genom programmet stöds ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målsättningarna i regeringsprogrammet. Finlands program för hållbar tillväxt finansieras med medel ur EU:s återhämtningsinstrument av engångsnatur (Next Generation EU). Projektet koordineras av social- och hälsovårdsministeriet.