Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ändringar i Mörskoms hälsostationstjänster och tandvården i Lappträsk

Mörskom hälsostationens mottagningstjänster som sköts med tidsbeställning överförs delvis till Askola hälsostation 1.7.–31.12.2024. 

Mottagningstjänster för Mörskombor ordnas i Askola måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar fram till 31.12.2024. Hälsovårdaren och sjukskötarmottagningen betjänar i Mörslätt på onsdagar. 

Munhälsovården för invånarna i Lappträsk överförs till Lovisa tandklinik 1.7–31.12.2024. 

Ändringarna beslutades av Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelse 27.6.2024. Välfärdsområdesstyrelsen upphävde de beslut som fattats av nämnden för ordnande av tjänster 5.6.2024. 

Läs mer: 

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 27.6.2024 – Östra Nylands välfärdsområde (ostranyland.fi)