Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Vanliga frågor om HyVä-digi

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om HyVä-digis tjänster. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du ge respons genom att använda responslänken i den sista frågan.

Flera sjukskötare och en läkare arbetar på HyVä-digi. När verksamheten utvidgas förstärks teamet enligt efterfrågan med socialhandledare och möjligtvis andra sakkunniga.

Ja, det kan du. Den sakkunniga kan ge dig allmän hälsorådgivning och handledning.  Om du vill diskutera ditt personliga hälsotillstånd krävs stark autentisering. Vår sjukskötare kan vid behov begära dig att identifiera dig (via stark autentisering).

Den här tjänsten är tillgänglig från och med 1.9.2023.

Klicka på chatt-fönstret nere till höger. Skriv ditt namn i textrutan, välj HyVä-digi och vänta utan att stänga webbläsaren. Skötaren deltar i diskussionen genast då hen blir ledig. Observera att om du stänger webbläsaren försvinner diskussionen och du förlorar din plats i kön.

Våra sjukskötare är på plats vardagar kl. 8–19.30 och lördagar kl. 9–14.30.

Den här tjänsten är tillgänglig från och med 1.9.2023.

Du kan tala med en läkare genom att först chatta med en sjukskötare. Hen uppskattar vårdbehovet och hänvisar dig vid behov till läkaren.

Ja, det får du. HyVä-digi ersätter inte de traditionella tjänsterna vid social- och hälsocentralerna, utan verkar vid deras sida. Vi anvisar våra klienter också till de traditionella hälsostationerna om en av våra sakkunniga anser det vara nödvändigt efter att hen uppskattat vårdbehovet.

Det är avgiftsfritt att chatta eller tala videosamtal med en HyVä-digi sjukskötare. För en läkares distansmottagning via video uppbärs en serviceavgift enligt den aktuella prislistan. Klientavgifter

Ja, det kan du. Börja en chatt-diskussion med sjukskötaren så att hen kan uppskatta din situation. Om hen inte kan sköta ärendet kan hen vid behov hänvisa dig vidare. 

Det är säkert att använda HyVä-digi. Chatt-diskussionen sparas inte i någon databas. Den sakkunniga antecknar de väsentliga sakerna gällande vården i patientdatasystemet, men det kräver alltid stark autentisering.

De anonyma diskussionerna som förs med vår chatbot sparas i botens databas och boten uppdateras med hjälp av svaren. Diskussionen med boten är trots allt helt anonym och svaren kan inte kopplas till dig. Berätta därför inte ditt hela namn eller andra personuppgifter i chatten innan du har begärts att identifiera dig. Efter att du identifierat dig (genom stark autentisering) övergår din diskussion med vår sakkunniga till en annan plattform vars data raderas då diskussionen slutar.

Du kan diskutera med en sakkunnig via en dator, smartmobil eller pekplatta. För videosamtal måste apparaten vara utrustad med en mikrofon och kamera.

Påbörja först en chatt-diskussion med en sakkunnig. Om den sakkunniga anser att det krävs att ansluta till video öppnar hen anslutningen för dig. Kom ihåg att tillåta att din apparat använder mikrofon och kamera för att kunna sköta ärendet.

För att kunna påbörja ett videosamtal på din mobil bör du först installera applikationen ”VideoVisit Live Meet” på den. Applikationen är kostnadsfri och tillgänglig för Android-enheter på Google Play store(förflyttning till en annan tjänst) samt för Apple-enheter på App Store(förflyttning till en annan tjänst). Chatten instruerar dig hur du kan installera applikationen om du inte hittar den på din apparat.

Då du sköter ditt ärende och har använt stark autentisering kan den HyVä-digi sakkunniga ringa dig på numret som hen hittar i patientdatasystemet. Var i sådana fall redo att svara på samtal som kommer från ett okänt nummer. Om du är orolig för din nätverksförbindelsens stabilitet kan du redan i diskussionens början skriva ner ditt telefonnummer, så att du nås lättare ifall förbindelsen bryts.

Ja, det kan du. När vi utvecklar en ny digital tjänst är responsen välkommen och önskvärd, och den hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Du kan ge respons på adressen https://ostranyland.fi/respons/. Skriv i början av meddelandet HyVä-digi, så att responsen kan styras till den rätta enheten.