Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelse behandlar delårsrapporten om ekonomin på torsdag

Välfärdsområdesstyrelsen sammanträder torsdag 31.8 för att behandla Östra Nylands välfärdsområdes delårsrapport. Den andra delårsrapporten för år 2023 har utarbetats så att den svarar mot situationen 30.6.2023.

Östra Nylands välfärdsområde uppskattas i år visa ett underskott på -27,4 miljoner euro, vilket ligger mycket nära det ursprungligen budgeterade underskottet på -27,5 miljoner euro, trots att den statliga finansieringen uppskattas vara 9,3 miljoner euro större än det som hade budgeterats.

Verksamhetsintäkterna uppskattas överstiga det budgeterade beloppet med 2,9 miljoner euro, och verksamhetskostnaderna överstiger budgeten med 12,3 miljoner euro.

Problemen med rekryteringen har lett till att man i allt större utsträckning har fått ty sig till köpta tjänster och bemanningspersonal. Servicestrategin och produktivitetsprogrammet, som kommer till beslutsfattande i höst, siktar också till inbesparingar genom en effektivare verksamhet.

Dokument(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Tjänsteinnehavarbeslut(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)