Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Räddningsverkets beslut om servicenivå diskuteras i nämnden för beredskap och säkerhet

Räddningsverket i Östra Nyland får nytt beslut om servicenivå för åren 2024–2026. Nämnden för beredskap och säkerhet diskuterar ämnet den 22.8.

Beslutet om servicenivå är en handling som fastställer och styr räddningsverkets verksamhet. Beslutet är i behov av uppdatering i och med välfärdsområdesreformen.

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för beredskap och säkerhet diskuterar förslaget till nytt beslut om servicenivå på sitt möte 22.8.2023. Den egentliga behandlingen och förslaget till välfärdsområdesstyrelsen och vidare till fullmäktige står i tur på nämndens följande möte i medlet av september.