Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Vill du vara med och påverka HyVä-digis tjänster? Svara på enkäten!

Den 1 september 2023 öppnar Östra Nylands välfärdsområde en digital social- och hälsocentral HyVä-digi som kommer att fungera vid sidan av lokala tjänster. Enhetens tjänster är avsedda att påskynda tillgången till vård och effektivisera vård- och serviceprocesserna med hjälp av digitala verktyg.

HyVä-digi kommer inte att ersätta vanliga tjänster, utan är ett förväntat tillägg till utbudet av tjänster. Enheten betjänar alla invånare i Östra Nylands välfärdsområde som vill använda elektroniska verktyg för att sköta sina ärenden och vars ärenden lämpar sig för detta ändamål.

Svara på enkäten och tyck till om vilka tjänster HyVä-digi kan erbjuda i framtiden. Vi värdesätter invånarnas åsikter och vill utveckla tjänster som behövs och är till nytta.

Enkäten är anonym och enskilda respondenter kan inte identifieras utifrån svaren. Det uppskattas att det tar mellan 5 och 10 minuter att svara på enkäten. Undersökningen är öppen till och med den 3 september 2023.

Klicka här för att gå till undersökningen(förflyttning till en annan tjänst)