Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Laboratorieremisser som gjorts till patientdatasystemet Lifecare syns på Mittkanta fr.o.m. 15.2.

Nya laboratorieremisser som gjorts till patientdatasystemet Lifecare syns på Mittkanta från och med 15.2.2024. Ändringen gäller laboratorieremisser från invånare i Borgå, Askola, Mörskom och Pukkila.

Långtidsremisser och remisser som lagrats utan datum för när proven ska tas överförs dock inte till Mittkanta.

Mittkanta(förflyttning till en annan tjänst) (du flyttar till en annan tjänst)