Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Askola tandklinik stängd torsdag 12.10

Tandkliniken i Askola är stängd torsdag 12.10 på grund av personalutbildning. Kunder som är i akut behov av tandläkarvård kan vända sig till tandkliniken i Borgå. Söker du vård ska du beställa tid, tfn 019 5600 401. Vänligen notera att man inte kan söka icke-brådskande vård eller av- eller omboka beställda tider via tidsbeställningen i Borgå.

Parksjukhuset på adressen Stenbäcksgatan 11 i Helsingfors har normalt kvälls- och veckoslutsjour. Du kan ringa från kl. 14 för att söka vård, tfn 09 4717 1110.