Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Kan du tänka dig att bli familjevårdare?

Vi söker familjevårdare för äldre och för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar! Är du intresserad av att kunna ge dem som behöver familjevård en mänsklig, trivsam och trygg vardag? Av att måna om den vårdbehövandes välmående alltefter hans eller hennes egna behov och att göra den vårdbehövande till en del av din egen vardag?

Läs mer: Familjevård – Östra Nylands välfärdsområde (ostranyland.fi)

Sonja Lampen

Koordinatorn för familjevård för äldre

040 5281 605