Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ingen fortsatt smittspridning kunnat konstateras efter EHEC-fall i Pukkila

Ett fall med en enskild patient som hade EHEC-infektion konstaterades i maj i Pukkila kommun. Andra som skulle ha smittats av EHEC-bakterien har inte påträffats. Sammanlagt har det nu undersökts 17 prover, varav alla var negativa.

Miljöhälsovården har i syfte att utreda smittkällan undersökt brunnsvatten, livsmedel och kliniska prover av sällskapsdjur. En del av proverna har ännu inte analyserats, men i de prover som är färdiga har EHEC-bakterier inte påträffats.