Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för utveckling och samarbete 1.6.2023

Utvecklings- och samarbetsnämnden föreslog Östra Nylands välfärdsområdets plan för kvalitet och egenkontroll för godkännande i områdesstyrelsen.

Välfärdsområdets program för kvalitet och egenkontroll omfattar alla tjänster som välfärdsområdet ordnar samt tjänster som produceras för dess räkning. Utvecklingstjänsternas enhet för tillsyn och kvalitet har inlett sin verksamhet i slutet av februari och inlett beredningen av programmet för kvalitet och egenkontroll. Programmet för kvalitet och egenkontroll kommer att styra och definiera egenkontrollen av välfärdsområdets tjänster samt säkerställandet,​ utvärderingen och uppföljningen av kvaliteten. Programmet för kvalitet och egenkontroll vid välfärdsområdet utvärderas regelbundet och tyngdpunkterna i egenkontrollen granskas årligen.

Nämnden för utveckling och samarbete godkände sammanträdeskalendern för hösten 2023 i enlighet med förslaget, med följande datum: 6.9., 4.10. och 1.11.